Główne zainteresowania zawodowe: terapia afazji, rehabilitacja zaburzeń jakości głosu – terapia dysfonii, terapia dysfunkcji aparatu mięśniowo-twarzowego oraz układu ruchowego narządu żucia.

Wykształcenie:

 • Logopedia ogólna i kliniczna – Uniwersytet Warszawski
 • Filologia Rosyjska – Uniwersytet Łódzki

Doświadczenie zawodowe:

 • Poradnia Foniatryczno-Audiologicznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 • Pracownia Patofizjologii Głosu i Mowy w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Szkoły językowe

Umiejętności:

 • Rozpoznanie złożonych cech zaburzeń rozwoju mowy i języka u osób w różnym wieku;
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych i usuwanie wad wymowy;
 • Prowadzenie terapii zaburzeń mowy w afazji i dyzartrii;
 • Terapia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – wady wymowy, opóźniony rozwój mowy
 • Przygotowanie glottodydaktyczne do pracy z osobami dwujęzycznymi;
 • Prowadzenia terapii zaburzeń mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami uwarunkowanymi obwodowo;
 • Współpracy z psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

Języki:

 • angielski
 • rosyjski