Kinezyterapia – jakie są wskazania do leczenia ruchem?

Kinezyterapia to jedna z dziedzin fizjoterapii. Metoda ta polega na przywracaniu sprawności fizycznej za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń. Jakie są rodzaje kinezyterapii i co warto o niej wiedzieć?

Czym jest kinezyterapia?

 

 

Nazwa  „kinezyterapia” wywodzi się z jęz. greckiego, gdzie kinesis oznacza ruch, a therapeja – leczenie, czyli leczenie ruchem. Polega ona na wykonywaniu ćwiczeń, których celem jest przywrócenie sprawności całkowitej lub częściowej lub ograniczeniu niepełnosprawność.  Ma pozytywny wpływ na cały organizm, mięśnie, kości i stawy oraz układ oddechowy, pokarmowy czy układ krążenia.

Kinezyterapia stosowana jest w korygowaniu i leczeniu wad postawy. Pozwala też eliminować dolegliwości bólowe, dyskopatie i stany zwyrodnieniowe, a także ograniczenia ruchowe stawów i kręgosłupa. Stosuje się ją przy zaniku mięśni, a także w terapii chorób kardiologicznych. Pomaga w dochodzeniu do sprawności po różnego rodzaju zabiegach oraz urazach.

Założeniem kinezyterapii jest nauczenie pacjenta prawidłowych nawyków ruchowych, tzw. wzorców ruchowych, celowo dobranych do danego schorzenia i pacjenta. Jednak, aby takie zabiegi były skuteczne i efektywne, musi być spełnionych kilka warunków, takich jak: 

 • właściwy dobór ćwiczeń – rodzaj, częstotliwość i intensywność, 
 • charakter i zakres zmian, 
 • stan ogólny pacjenta,
 • wskazania i przeciwwskazania do kinezyterapii.

Rodzaje kinezyterapii

 

 

W zależności od sposobu wykonywania ćwiczeń wyróżnia się:

 • kinezyterapię bierną  wykonywaną przez terapeutę i bez czynnego współudziału pacjenta,
 • kinezyterapię czynną – wykonywaną przez pacjenta pod kierunkiem lub przy pewnej pomocy rehabilitanta,
 • kinesjotaping – z wykorzystaniem specjalnych taśm.

Ćwiczenia specjalne, czyli terapią składającą się z dwóch wyżej wymienionych metod, to np.: ćwiczenia oddechowe, koordynacyjne, rozluźniające, synergistyczne i inne.

W zależności od miejsca działania wyróżniamy kinezyterapię:

 • miejscową, 
 • ogólną,

Kinezyterapia miejscowa polega na działaniu lokalnym na wybrane części ciała, na określony staw lub grupę mięśni, gdzie występuje zaburzenie funkcji i/lub toczy się proces chorobowy. Celem terapii jest przywrócenie jak największej sprawności danego obszaru.

Kinezyterapia ogólna oddziałuje na cały organizm. Jej celem jest przywrócenie lub poprawa funkcjonowania narządów i układów poprzez ogólną poprawę siły i wytrzymałości mięśniowej, koordynacji ruchowej czy wydolności krążeniowo–oddechowej.

Wskazania do leczenia ruchem 

 

 

Kinezyterapię wykorzystuje się w celu przywrócenia sprawności narządu ruchu, wzmocnienia i usprawnienia pracy stawów i mięśni. Choć kinezyterapia najczęściej kojarzona jest z rehabilitacją narządu ruchu, to należy widzieć, że wykorzystywana jest ona także w innych schorzeniach:

 • układu oddechowego – w chorobach płuc i opłucnej, po urazach oraz przy deformacjach kręgosłupa lub klatki piersiowej,
 • układu nerwowego – w chorobie Parkinsona, stwardnieniu rozsianym (SM) czy  uszkodzeniach układu nerwowego,
 • układu moczowego – nietrzymanie moczu,  
 • układu sercowo-naczyniowego – zawał serca, udar mózgu, choroba wieńcowa,
 • a także po zabiegach operacyjnych.

Przeciwskazania do kinezyterapii

 

 

Kinezyterapia jest bezpieczną metodą powrotu do sprawności fizycznej, jednak są pewne przeciwskazania, których należy przestrzegać. Są to: 

 • niewydolność krążeniowa, 
 • tętniaki, 
 • masywne zmiany miażdżycowe,
 • poważne uszkodzenia kości, 
 • ostre stany zapalne stawów lub mięśni,
 • choroby zakaźne, 
 • ostre zmiany skórne.

Zapraszamy na zabiegi do wykwalifikowanych i doświadczonych fizjoterapeutów w NIKAMED.

Umów się na wizytę

Lub zadzwoń +48 698 877 014

Zgoda