Główne zainteresowania zawodowe to: chirurgia ogólna (przepukliny, choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, choroby trzustki, żylaki kończyn dolnych), chirurgia onkologiczna (nowotwory jelita grubego, nowotwory trzustki, dwunastnicy, wątroby, żołądka). Autor i współautor publikacji naukowych w czasopismach branżowych.

Wykształcenie:

  • absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalizacja w dziedzinie chirurgii ogólnej

Doświadczenie zawodowe:

  • klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii CSK MSWiA w Warszawie
  • zastępca koordynatora Zabiegowego Oddziału COVID CSK MSWiA w Warszawie
    klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Szpitala Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
  • członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Żywienia
  • starszy asystentem i wykładowca Katedry I Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej 

Języki:

  • angielski