Główne zainteresowania zawodowe to: ultrasonografia narządów jamy brzusznej, aorty brzusznej i tętnic biodrowych wspólnych, układu moczowego (z oceną gruczołu krokowego), tarczycy, ślinianek, węzłów chłonnych, tkanek powierzchownych oraz ultrasonografia dopplerowska tętnic szyjnych, kręgowych i podobojczykowych oraz kończyn górnych i dolnych.

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii

Kursy:

  • Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych. Kurs praktyczny.
  • Entomografia – Kompleksowa diagnostyka obrazowa chorób piersi.
  • Certyfikat umiejętności w zakresie diagnostyki ogólnej USG – Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne.

Doświadczenie zawodowe:

  • Zakład Radiologii – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
  • Języki:
    Angielski